Σας καλωσορίζουμε στην προσωρινή ηλεκτρονική σελίδα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες τόσο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας όσο και της τοπικής κοινωνίας.