ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ)

Ανακοινώνεται ότι η Βιβλιοθήκη του Τμήματος ΠΕΔιΣ είναι ανοικτή καθημερινά 08:30 – 15:00.

Το ωράριο της Βιβλιοθήκης διευρύνεται για το μήνα Ιανουάριο ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τετάρτη, 10-1-2018 8:30 – 21:00
Παρασκευή, 12-1-2018 9:00 – 15:00
Σάββατο, 13-1-2018 9:00 – 15:00
Τετάρτη,17-1-2018 8:30 – 20:00
Παρασκευή, 19-1-2018 8:30 – 20:00
Τετάρτη, 24-1-2018 8:30 – 20:00
Σάββατο,27-1-2018 10:00 – 12:30

Από τη Βιβλιοθήκη

Κόρινθος, 8-1-2018