ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

(ΑΠΡΙΛΙΟΣ)

Ανακοινώνεται ότι η Βιβλιοθήκη του Τμήματος ΠΕΔιΣ είναι ανοικτή Δευτέρα 08:30 – 15:00,

Τρίτη – Πέμπτη 8:30 – 20:00

Παρασκευή 8:30 – 17:00

Το ωράριο της Βιβλιοθήκης διευρύνεται για το μήνα Απρίλιο ως ακολούθως:

Τετάρτη, 18-4-2018 8:30 – 21:00
Παρασκευή, 20-4-2018 8:30 – 21:00
Σάββατο, 21-4-2018 9:30 – 19:00

Από τη Βιβλιοθήκη

Κόρινθος, 12-4-2018