Η Κεντρική Βιβλιοθήκη σήμερα Τρίτη 24 Απριλίου 2018 θα είναι κλειστή  λόγω ασθενείας της υπαλλήλου