Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε το Periodicals Archive Online: Collection 2, 3 και 4 στη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της ProQuest στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://search.proquest.com/ip?accountid=150406

 

Πληροφορίες: Ιωάννης Ψιλλούδης, Βιβλιοθηκονόμος

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τηλ. 27210 65131

Φαξ 27210 65135

e-mail: psilloud@uop.gr