Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής να προσέλθουν στη Βιβλιοθήκη κατά το διάστημα από 03/10/2014 έως 07/10/2014, προκειμένου:
-να δηλώσουν συμμετοχή για να παρακολουθήσουν τα ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Προσανατολισμού στη χρήση της Βιβλιοθήκης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν
-να ενεργοποιήσουν το δικαίωμά τους στη χρήση της Βιβλιοθήκης και των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών.