Σας πληροφορούμε ότι από 3 έως και 31 Οκτωβρίου 2014, κάθε Τετάρτη στις 12:00 π.μ. και κάθε Παρασκευή στις 13:00 θα πραγματοποιούνται προγράμματα ενημέρωσης (πληροφοριακή παιδεία) για τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέρχονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης για να ενημερώνονται