Σας πληροφορούμε ότι στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην επιλογή «ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ» μεταξύ άλλων θα βρείτε online το Lexikon zur byzantinischen Gräzität (LBG) το οποίο μπορείτε στο εξής να χρησιμοποιείτε ελεύθερα.

Εκ του Παραρτήματος Καλαμάτας

Ιωάννης Ψιλλούδης

Βιβλιοθηκονόμος