Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της υπηρεσίας υποδομής, πιστοποίησης και εξουσιοδότησης http://www.heal-link.gr/shib_aai.php μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link χρησιμοποιώντας το λογισμικό Shibboleth για τους εκδοτικούς οίκους Elsevier (Sciencedirect), Emerald και Springer

Οδηγίες πρόσβασης για τον εκδοτικό οίκο Elsevier (Sciencedirect).

1.    Από την ηλεκτρονική σελίδα του εκδοτικού οίκου Elsevier (http://www.sciencedirect.com/) επιλέξτε πάνω δεξιά “Signin” και μετά

δεξιάαπότοLogin via your institutionεπιλέξτεOther institution Login”. ΣτηνοθόνηπουθαεμφανιστείθαπάτεστηνεπιλογήOr choose your institution’s region or group and click the name from the results below toy loginκαιδεξιάαπότοβελάκιθαεπιλέξετεHEAL-Link (aai) (Greece)”. Από την λίστα των ιδρυμάτων που θα εμφανιστούν θα επιλέξετε “Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου”. Τέλος, θα δώσετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη που σας έχουν δοθεί από το Ίδρυμά μας και θα μεταβείτε αυτόματα στην ηλεκτρονική σελίδα του εκδοτικού οίκου έχοντας πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο (Full-text).

Οδηγίες πρόσβασης για τον εκδοτικό οίκο Emerald.

2     Από την ηλεκτρονική σελίδα του εκδοτικού οίκου Emerald (http://www.emeraldinsight.com/) επιλέξτε πάνω δεξιά “Signin” και μετά αριστερά από το ”Login” επιλέξτε “Shibboleth”. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί στο πεδίο “Geographicregion” θα επιλέξετε δεξιά από το βελάκι “HellenicAcademicLibraries (HEAL-Link)”. Από την λίστα των ιδρυμάτων που θα εμφανιστούν θα επιλέξετε “Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου“. Τέλος, θα δώσετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη που σας έχουν δοθεί από το Ίδρυμά μας και θα μεταβείτε αυτόματα στην ηλεκτρονική σελίδα του εκδοτικού οίκου έχοντας πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο (Full-text).

Οδηγίες πρόσβασης για τον εκδοτικό οίκο Springer.

3     Από την ηλεκτρονική σελίδα του εκδοτικού οίκου Springer (http://link.springer.com/) επιλέξτε πάνω δεξιά “Signup / Login” και μετά επιλέξτε “Institutional / AthensLogin”. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί στο πεδίο “Or, findyourinstitution (viaShibboleth)” θα επιλέξετε δεξιά από το βελάκι “UNIVERSITYOF  PELOPONNESE”. και θα πατήσετε “LoginviaShibboleth”.  Τέλος, θα δώσετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη που σας έχουν δοθεί από το Ίδρυμά μας και θα μεταβείτε αυτόματα στην ηλεκτρονική σελίδα του εκδοτικού οίκου έχοντας πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο (Full-text).

 

Πληροφορίες: Ιωάννης Ψιλλούδης, Βιβλιοθηκονόμος

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τηλ. 27210 65131

Φαξ 27210 65135

e-mail:psilloud@uop.gr