Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και από ώρα 14:00-16:00 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρολογικές εργασίες στον χώρο που φιλοξενούνται οι υπηρεσίες των ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link με αποτέλεσμα για το προαναφερθέν διάστημα, να διακοπεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ζητούμε συγνώμη για την καθυστερημένη αποστολή της ανακοίνωσης, η οποία έγινε λόγω καθυστέρησης στην ενημέρωσή μας.