Λόγω όλων των συνεχόμενων προβλημάτων πρόσβασης δημιουργήσαμε μια καινούρια σελίδα σχετικά με τους εκδότες και πληροφορίες πρόσβασης κάτω από το μενού Ηλεκτρονικές Πηγές στη δικτυακή πύλη.

 

Επιλέγοντας εκδότη βλέπετε στη δεξιά στήλη αν έχουμε ή όχι πρόσβαση και Ν/Α εάν δεν διατίθονται στα:            

• Τρέχον Έτος
• Προηγούμενα Έτη
• Backfiles
• E-books

 

 
 

Με εκτίμηση,


Leonidas Pispiringas
Software Engineer, Web Developer, System Administrator
HEAL-Link (Electronic Resources)
--------------------------------------------------------
HEAL-Link Office

Library and Information Centre

Aristotle University, 54124, Thessaloniki, Greece
Email:  lpisp@heal-link.gr ,   lpisp@physics.auth.gr
Phone:  +30 2310 997926 
Fax:  +30 2310 995367 
Skype:  lpispir
http://www.heal-link.gr/