Κατά την περίοδο του Πάσχα, από 06.04.2015 έως και 17.04.2015, η Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της θα λειτουργήσουν για το κοινό από 09:00 π.μ. – 15:00.