Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως η Κεντρική Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί πλέον κανονικά από τις 05/04/2016 για τις ώρες 08:30 - 14:00 καθημερινά.

Για την Κεντρική Βιβλιοθήκη,
Δημητρακόπουλος Δημήτρης