Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σας ενημερώνει ότι είναι σε λειτουργία το μεγαλύτερο ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης με ηλεκτρονικά συγγράμματα για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» (repository.kallipos.gr) είναι το πρώτο Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης μέσω του οποίου διατίθενται, δωρεάν, περισσότερα από πεντακόσια (500) αξιολογημένα, υψηλής ποιότητας επιστημονικά συγγράμματα. Το υλικό του Αποθετηρίου απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, στην ευρύτερη Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα γενικότερα, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Το κάθε σύγγραμμα, τα κεφάλαια που το συναποτελούν και ιδιαίτερης αξίας μαθησιακά αντικείμενα (π.χ. εικόνες, βίντεο, διαδραστικές ασκήσεις κ.λπ.), διατίθενται, μέσω του Αποθετηρίου, και ως αυτόνομα ψηφιακά τεκμήρια. Επιπλέον, είναι εφικτή η αναζήτηση τόσο στο πλήρες κείμενο όσο και στα μεταδεδομένα του συνόλου των συγγραμμάτων και των μαθησιακών αντικειμένων, ενώ προσφέρονται και δυνατότητες πλοήγησης με βάση θεματικές κατηγορίες, συγγραφείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα/τμήματα.

Τα ψηφιακά  τεκμήρια του Ακαδημαϊκού Συσσωρευτή ανήκουν σε πέντε (5) ευρείες Θεματικές Περιοχές:

  • «Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες - Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων»
  • «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική»
  • «Φυσικές Επιστήμες»
  • «Ιατρικές Επιστήμες - Επιστήμες της Ζωής»
  • «Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες»

Στην κατεύθυνση περαιτέρω διάδοσης του ως άνω εγχειρήματος και αξιοποίησής του από τους Καθηγητές και τους Φοιτητές, σας παρακαλούμε όπως προβείτε σε ενημέρωση των χρηστών σας ή/και σε ανάρτηση -σε κατάλληλο σημείο της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης σας- του διαφημιστικού λογοτύπου (banner) του Αποθετηρίου «Κάλλιπος» (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία καταλογογράφησης των ηλεκτρονικών βιβλίων του Αποθετηρίου «Κάλλιπος», ενώ  στις Βιβλιοθήκες θα σταλεί και ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα προσθήκης των εν λόγω εγγραφών στον βιβλιογραφικό τους κατάλογο.

 Με εκτίμηση,

εκ μέρους της Κεντρικής Ομάδας Υποστήριξης.

 

Δημήτριος Κουής

 

Dr. Kouis Dimitris

Head of Technical Operations (CTO)

Iroon Polytechniou 9, 15780 Athens, Greece

Tel.: +30(210)7724487, Fax: +30(210)7724488

Email: dimitriskouis@seab.gr, dkouis@gmail.comSkype: dkoud76