Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της ΒΙΚΕΠ Σύστημα Αυτόματης Συγγραφής και Μορφοποίησης Βιβλιογραφικών Αναφορών - EndNote X7 για την εξυπηρέτηση των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Το EndNote είναι διαδικτυακή εφαρμογή και είναι σχεδιασμένη για τη διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών / χίλιες αναφορές ανά χρήστη. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα  σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφίας.

Από τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο, http://library.uop.gr/endnote, επισκέπτεστε τον ιστότοπο της εφαρμογής.

Η υπηρεσία εντάσσεται στα παραδοτέα της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», Υποέργο 3Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Υποστήριξη λειτουργιών Πράξης με Ίδια Μέσα - Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας)  με κωδικό MIS 32749