ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017)

Ανακοινώνεται ότι η Βιβλιοθήκη του Τμήματος ΠΕΔιΣ είναι ανοικτή καθημερινά 08:30 – 15:00.

Το ωράριο της Βιβλιοθήκης διευρύνεται για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τετάρτη, 11-1-2017 8:30 – 21:00
Παρασκευή, 13-1-2017 8:30 – 21:00
Σάββατο,14-1-2017 9:00 – 14:00
Τετάρτη, 18-1-2017 8:30 – 20:00
Παρασκευή, 20-1-2017 8:30 – 20:00
Τετάρτη, 25-1-2017 8:30 – 20:00
Σάββατο,28-1-2017 9:00 – 12:30

Από τη Βιβλιοθήκη

Κόρινθος, 9/1/2017