Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διασφάλισε δοκιμαστική πρόσβαση πλήρους κειμένου (έως 31 Μαρτίου 2017) στην ηλεκτρονική έκδοση του λεξικού Brill Dictionary of Ancient Greek μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση : http://dictionaries.brillonline.com/montanari

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πληροφορίες: Ιωάννης Ψιλλούδης, Βιβλιοθηκονόμος

Τηλ. 27210 65131

Φαξ 27210 65135

e-mail: psilloud@uop.gr