Εφαρμογή EndNote X7

 

Το EndNote σας βοηθά στην ερευνητική διαδικασία καθώς αναζητείς, οργανώνεις, γράφεις, ανεβάζεις και μοιράζεις υλικό στο διαδίκτυο.

Το EndNote χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ερευνητών, φοιτητών, επιστημόνων και βιβλιοθηκονόμων για να αναζητήσουν online βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, να οργανώσουν το υλικό τους και να δημιουργήσουν βιβλιογραφίες άμεσα. Επίσης το EndNoteWeb συμπεριλαμβάνεται στο EndNote έτσι ώστε η συνεργασία μεταξύ των χρηστών να γίνεται εύκολη.

 

Με το EndNoteμπορείτε:

  • Να ενσωματώσετε την αναζήτηση, συγγραφή και δημιουργία βιβλιογραφίας σε μια διαδικασία.
  • Να αναζητείτε online βάσεις δεδομένων και καταλόγους βιβλιοθηκών μέσα από το EndNote ώστε να δημιουργείτε μια προσωπική βιβλιοθήκη άμεσα.
  • Να εισάγετε αναφορές από online βάσεις δεδομένων—καταργώντας την δακτυλογράφηση.
  • Να οργανώσετε αναφορές και σχετικά αρχεία όπως PDF και εικόνες σε κάθε γλώσσα και να κάνετε αναζήτηση πλήρους κειμένου αυτόματα.
  • Να δημιουργήσετε βιβλιογραφίες, πίνακες και λίστες αρχείων άμεσα με πάνω από 4,500 στυλ έκδοσης.
  • Να συνεργαστείτε με συναδέλφους χρησιμοποιώντας το EndNoteWeb — το δικτυακό εργαλείο αναζήτησης και συγγραφής που περιλαμβάνεται στο EndNote πλέον περιλαμβάνει απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο.

 

Διαδικασία ενεργοποίησης _ Αίτηση

Αίτηση Ενεργοποίησης EndNoteWeb (pdf)

Αρχείο εγκατάστασης για Windows

Αρχείο εγκατάστασης για Mac

Έντυπος Οδηγός για Windows

ΈντυποςΟδηγός για Mac

Manage Your Research with EndNote! : https://www.youtube.com/watch?v=3WYh8CrHhrs