Το ωράριο λειτουργίας της ΒΙΚΕΠ και των Παραρτημάτων της διαμορφώνεται, από το Διευθυντή της.