Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015): Ηλεκτρονικοί Οδηγοί SmILLe ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Περίληψη   PDF
uop library
 
Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015): Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ADVANCE (AdvCat) Περίληψη   PDF
uop library
 
Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015): Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Περίληψη   PDF
uop library
 
Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015): Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPEN ACCESS) ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Περίληψη   PDF
uop library
 
Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015): Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Οδηγός Αναζήτησης σε Ηλεκτρονικές πηγές με χρήση της υπηρεσίας UOP VPN Περίληψη   PDF
uop library
 
Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015): Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης» (ΒΙΚΕΠ) Περίληψη   PDF
uop library
 
1 - 6 από 6 Στοιχεία