Επικοινωνία με το περιοδικό

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ευγενία Χοροζίδου
Προϊσταμένη Δ/νσης Βιβλιοθήκης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 201 31, Κόρινθος


Τηλέφωνο: 2741074998
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: horozidou@uop.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Δημήτρης Δημητρακόπουλος
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: lib.emi@uop.gr