Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο e-mail
       
Δέσποινα Καρακατσάνη, Πρόεδρος

Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Καθηγήτρια

27410 74984 dkarakat@uop.gr
Μπαρπούση Βασιλική Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 27520 96103 barbousi@uop.gr
Κούτρας Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 2710 372221 ckoutras@uop.gr
Σπηλιοπούλου Ιωάννα

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

27210 65114 iaspi@uop.gr
Πανουτσόπουλος Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής 27310 89729 gpanouts@uop.gr
Χοροζίδου Ευγενία Βιβλιοθηκονόμος, Προϊσταμένη Κεντρικής Βιβλιοθήκης 27410 74998 horozidou@uop.gr
Λαφογιάννης Κωνσταντίνος Βιβλιοθηκονόμος Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης
και Ποιότητας Ζωής
27310 89653 lafogian@uop.gr

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ονοματεπώνυμο

τηλέφωνο

e-mail

Προϊσταμένη Δ/νσης Βιβλιοθήκης

   

Ευγενία Χοροζίδου

27410 74998

horozidou@uop.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκης Τρίπολης

  lib.emi@uop.gr

Χαρίκλεια Δρούγα

2710 230 136

drougah@uop.gr 

Ιωάννα Γεμενετζή

2710 230 136

igemenet@uop.gr

Δημήτρης Δημητρακόπουλος
2710 230 136 lib.emi@uop.gr

Fax

2710   -------

 

Παράρτημα Καλαμάτας

  lib.hcs@uop.gr

Γιάννης Ψιλλούδης

27210 65131

psilloud@uop.gr

Αναστάσιος Φιλιππόπουλος
27210 65131 filip@uop.gr

Γεωργία Κάτσου

27210 65158

gkat@uop.gr

Κωνσταντίνα Δεδούση

27210 65158 kond@uop.gr
     

Fax

27210 65135

 

Παράρτημα Κορίνθου

   

ΚΕΠ

  lib.sep@uop.gr

Ευγενία Χοροζίδου

27410 74998

horozidou@uop.gr

Αλεξάνδρα - Κυριακή Τσάκωνα

27410 74997

tsako@uop.gr

Fax

27410 74985

 

ΠΕ.ΔΙ.Σ

  lib.pedis@uop.gr

Μάριος Μπάρτζης

27410 40041

mbartzis@uop.gr

Ματίνα Γκουβούση

27410 40041

matina@uop.gr

Fax

27410 40050

 

Παράρτημα Ναυπλίου

   lib.fa@uop.gr

Ιωάννα Μαρκέλου

27520 96104

imarkel@uop.gr 

Κωνσταντίνα Γεωργοπούλου

27520 96107

kgergop@uop.gr

Νίκη Αναστασοπούλου

27520 96108

nikanast@uop.gr

Fax

   

Παράρτημα Σπάρτης

   lib.hmqls@uop.gr

Κωνσταντίνος Λαφογιάννης

27310 89653

lafogian@uop.gr 

Θεόδωρος Φωτάκης

27310 89653

tfotakis@uop.gr