Προσβάσιμη Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για άτομα με έντυπο-αναπηρία

 

H Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέσω του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης στην Καλαμάτα και στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047247 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΔΡΑΣΗ-3 «Δημιουργία νέου προσβάσιμου υλικού και υπηρεσίας υποστήριξης έντυπο-ανάπηρων χρηστών», συμμετέχει στην ανάπτυξη και στον εμπλουτισμού της πολυμορφικής ψηφιακής βιβλιοθήκης ελεγχόμενης πρόσβασης AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library), http://amelib.seab.gr/

Στόχος της AMELib είναι η ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους έντυπο-ανάπηρους (print-disabilities) χρήστες των Eλληνικών Aκαδημαϊκών Bιβλιοθηκών αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Οι αποδέκτες αυτής της υπηρεσίας είναι τα άτομα με ελαττωματική ή εξασθενημένη όραση που δεν μπορεί να διορθωθεί με χρήση διορθωτικών φακών σε έναν τέτοιο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός για διάβασμα, κωφάλαλοι και γενικότερα άτομα που λόγω μιας αναπηρίας δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα τυπωμένο κείμενο με συμβατικό τρόπο ή να αντιληφθούν το περιεχόμενο ενός έργου με τη χρήση των φυσικών αισθήσεών τους.

Η Πολυτροπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ελεγχόμενης πρόσβασης και χρήσης απευθύνεται αποκλειστικά σε δικαιούχους έντυπο-ανάπηρους χρήστες και αποσκοπεί στο να παρέχει προσβάσιμα βιβλία σε όλους τους δικαιούχους της χώρας μέσω διαδικτύου. Είναι μια από τις ψηφιακές υπηρεσίες του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για έναν συλλογικό διαδικτυακό δημόσιο κατάλογο (Online Public Access Catalogue, OPAC), ο οποίος τεκμηριώνει, βάσει των διεθνών προτύπων, τη διαθέσιμη προσβάσιμη βιβλιογραφία στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στο θέμα.

Στην AMELib τεκμηριώνονται και αναρτώνται τα διδασκόμενα βιβλία των ελληνικών ΑΕΙ που συμμετέχουν στο Συνεργατικό Δίκτυο των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα  παραχωρούνται για τον σκοπό αυτό από τους κατόχους τους, καθώς και τεκμήρια ανοιχτής πρόσβασης, όπως αναφέρεται στο νόμο 4672/2020. Τα προσβάσιμα έργα καταλογογραφούνται από τους βιβλιοθηκονόμους του Συνεργατικού Δικτύου και τα ηλεκτρονικά τεκμήρια (e-books) αναρτώνται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Για την περιγραφή των τεκμηρίων ακολουθούνται οι κανόνες  RDA και η οργάνωση των δεδομένων ακολουθεί το εννοιολογικό μοντέλο FRBR.

Οι χρήστες εγγράφονται στην AMElib ηλεκτρονικά και μέσω του αρμόδιου φορέα τους πιστοποιείται το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας. Κατά την εγγραφή τους ενημερώνονται για τη νομοθεσία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και για τις ποινές που επισύρει η παραβίαση του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού.

Σταδιακά θα παρέχονται σε ειδικά μορφότυπα (pdf, word, daisy, epub3) συγγράμματα που δίνονται μέσω Ευδόξου στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αρχικά των Σχολών που εδρεύουν στην Καλαμάτα, καθώς και άλλο υποστηρικτικό πληροφοριακό υλικό, ώστε να έχουν πρόσβαση άτομα που δεν μπορούν να αναγνώσουν το έντυπο βιβλίο. Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης της ΒΙΚΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα διαθέτει σταθμό εργασίας για άτομα με εντυπο-αναπηρία, ο οποίος διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό (NVDA, AMIS, CALIBRE) ώστε να δίνεται εναλλακτική και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στην πληροφορία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης  Εντυποανάπηρων Χρηστών στο Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης της ΒΙΚΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα τις ώρες λειτουργίας της,  ώστε να ενημερωθούν για την υπηρεσία που δημιουργείται για εκείνους.        

Άννα Ολένογλου τηλ. 27210-45195,  email: a.olenoglou@go.uop.gr