Η ΒΙΚΕΠ αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, η οποία έχει έδρα την Τρίπολη, και όλα τα Παραρτήματά της (Μονάδες), ανεξάρτητα από το κτιριακό συγκρότημα ή την πόλη στην οποία αυτά στεγάζονται.
Τα Παραρτήματα (Μονάδες) υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α’). Αναλυτικότερα :


Η Κεντρική Βιβλιοθήκη στην Τρίπολη 
Εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής:

 

  • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Καλαμάτας 
Εξυπηρετεί τις ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών:

 

  • Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
  • Τμήμα Φιλολογίας

 

Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Κορίνθου
Εξυπηρετεί τις ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών:

 

  • Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

 

Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ναυπλίου
Εξυπηρετεί τις ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών:


Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

 

Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Σπάρτης
Εξυπηρετεί τις ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής:

 

  • Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
  • Τμήμα Νοσηλευτικής