Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ευγενία Χοροζίδου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τηλέφωνο 2741074998

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Δημήτρης Δημητρακόπουλος