Το Παράρτημα Καλαμάτας στεγάζεται σε δύο διαφορετικούς χώρους (Ανατολική Πτέρυγακαι (Νέα) Δυτική Πτέρυγα) εντός του κτιρίου των διδακτηρίων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα.

Η Βιβλιοθήκη αναπτύσσεται σύμφωνα με όλους τους σύγχρονους βιβλιοθηκονομικούς κανόνες, μεθόδους και τεχνογνωσία, ενώ συγκεντρώνει στην Συλλογή της πάνω από 32.000 τόμους των οποίων ο αριθμός αυξάνεται σταδιακά με τις συνεχιζόμενες αγορές και δωρεές. Η θεματική ευρετηρίαση, ταξινόμηση και ταξιθέτηση του υλικού της Βιβλιοθήκης γίνεται με βάση την ταξινόμηση της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress). Στην Συλλογή της περιλαμβάνονται μονογραφίες, εγχειρίδια, διατριβές, συλλογικοί τόμοι και σειρές (συχνά πολύτομες), εγκυκλοπαίδειες, εγκυκλοπαιδικά λεξικά και γραμματολογικά εγχειρίδια, σειρές επιστημονικών κ.ά. περιοδικών, λευκώματα και εκτενής συλλογή ανατύπων για όλα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στα δύο Τμήματα της Σχολής.

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκες έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης πλήρους κειμένου σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και σε ηλεκτρονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών(HEAL-link).

Παράρτημα Καλαμάτας - Ανατολική Πτέρυγα, έχει εμβαδόν 110 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτει αναγνωστήριο δυναμικότητας 20 θέσεων και είναι εξοπλισμένο με 7 ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τους χρήστες της Βιβλιοθήκης προκειμένου να μπορούν οι χρήστες να κάνουν τις αναγκαίες βιβλιογραφικές αναζητήσεις (Αναζήτηση καταλόγου (OPAC), ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων, Ιδρυματικό Αποθετήριο, Ερευνητικό Αποθετήριο).

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική, τόσο για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και για τους εξωτερικούς χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερομένων τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επίπεδο ευρύτερης κοινωνίας.

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω εγκατεστημένου συστήματος ασύρματης σύνδεσης (Wi/Fi).

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 9:30 - 19:00.

Προσωπικό Παραρτήματος:
Γιάννης Ψιλλούδης, Βιβλιοθηκονόμος
 e-mail:psilloud@uop.gr
Αναστάσιος Φιλιππόπουλος, Υπάλληλος Βιβλιοθήκης
 e-mail:filip@uop.gr

Διεύθυνση επικοινωνίας :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο
ΤΚ 241 00, Καλαμάτα
Τηλ. 27210 65131, Φαξ 27210 65135

Παράρτημα Καλαμάτας – (Νέα) Δυτική Πτέρυγα, έχει εμβαδόν 250 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτει αναγνωστήριο δυναμικότητας 45 θέσεων και είναι εξοπλισμένο με 8 ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τους χρήστες της Βιβλιοθήκης προκειμένου να μπορούν οι χρήστες να κάνουν τις αναγκαίες βιβλιογραφικές αναζητήσεις (Αναζήτηση καταλόγου (OPAC), ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων, Ιδρυματικό Αποθετήριο, Ερευνητικό Αποθετήριο).

Στο χώρο αυτό υπάρχει το τμήμα των έντυπων περιοδικών εκδόσεων της Βιβλιοθήκης του Παραρτήματος Καλαμάτας, που περιλαμβάνει περισσότερους από 1260 τίτλους περιοδικών, σε πλήρης ή ελλιπής περιοδικότητα.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική, τόσο για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και για τους εξωτερικούς χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερομένων τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επίπεδο ευρύτερης κοινωνίας.

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω εγκατεστημένου συστήματος ασύρματης σύνδεσης (Wi/Fi).

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9:30 - 17:00.

Προσωπικό Παραρτήματος:
Γεωργία Κάτσου, Υπάλληλος Βιβλιοθήκης
 e-mail:gkat@uop.gr
Κωνσταντίνα Δεδούση, Υπάλληλος Βιβλιοθήκης e-mail:kond@uop.gr

Διεύθυνση επικοινωνίας :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο
ΤΚ 241 00, Καλαμάτα
Τηλ. 27210 65158, Φαξ 27210 65135