Η ΒΙΚΕΠ είναι μέλος στο Σύστημα Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων από άλλες Βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς επίσης και τη δυνατότητα διαδανεισμού υλικού από τα άλλα Παραρτήματά της.
Είναι ενεργό μέλος της υπηρεσία διαδανεισμού του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (Ε.Δ.Ε.Τ.Β.) του ΕΚΤ και εξυπηρετεί αιτήματα για παραγγελίες και αποστολή άρθρων από και προς άλλες Βιβλιοθήκες του εσωτερικού, ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου ΕΡΜΗΣ.
Υλικό που δανείζεται από άλλες Βιβλιοθήκες με διαδανεισμό υπόκειται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και επιπρόσθετα στους περιορισμούς που υπαγορεύονται από τη δανείζουσα Βιβλιοθήκη.
Η ΒΙΚΕΠ δε χρεώνει την υπηρεσία διαδανεισμού. Οι χρεώσεις που επιβαρύνουν τους χρήστες αφορούν τα έξοδα αποστολής, αναπαραγωγής ή δικτύων. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εκ των προτέρων για την εκάστοτε χρέωση και το υλικό παραγγέλλεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του.