Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Heal-Link

Institute of education science

ERIC

Εθνικό Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΚΕΑΒ

Periodical Archive Online : Collection 2, 3 &4

PAO

Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση

Openaccess

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας

ΕΠΣΕΤ

Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΖΕΦΥΡΟΣ

Κατάλογος Ξενόγλωσσων Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης

DOAJ

Ψηφιακή Συλλογή

Open archives

Lexikon zur byzantinischen Gräzität

(LBG

Κατάλογος Ελληνικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών Ελεύθερης πρόσβασης Ηλεκτρονικά Βιβλία Εκδοτικών Οίκων με Ελεύθερη πρόσβαση

Urbanities

ISSN: 2239-5725

Το περιοδικό Urbanitites, εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και εστιάζει σε ζητήματα αστεακής ανρθωπολογίας, πολιτισμικών διαδικασιών, οικονομικών φαινομένων καθώς και μεθοδολογίας της έρευνας. Πρόκειται για online έκδοση, δεν απαιτείται τέλος εγγραφής, στηρίζεται δε σε δωρεές μελών και ιδρυμάτων για την επιμέλεια των κειμένων τα οποία δημοσιεύονται στην Αγγλική γλώσσα. Η Συντακτική Επιτροπή αποτελείται από σημαντικά ονόματα στο χώρο της ανθρωπολογίας διεθνώς.