Νέα – Ανακοινώσεις

Εξάντληση αριθμού δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης που μπορούσε να καλυφθεί από τον ΣΕΑΒ με τον εκδότη IEEE

Εκ μέρους του ΣΕΑΒ και σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εξαντλήθηκε ο αριθμός των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης που μπορούσε να καλυφθεί από τον ΣΕΑΒ στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον εκδότη IEEE. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο ΣΕΑΒ, στο support@heal-link.gr και 2310998210, και με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, στο scholarly@heal-link.gr και 2610969625.

Περισσότερα »

Εξάντληση προβλεπόμενου αριθμού άρθρων κάλυψης από τον ΣΕΑΒ στον εκδότη Springer Nature

Εκ μέρους του ΣΕΑΒ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναμένεται να εξαντληθεί ο προβλεπόμενος αριθμός άρθρων που μπορεί να καλυφθεί από τον ΣΕΑΒ στον εκδότη Springer Nature στα μέσα Μαΐου 2024 με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Σε περίπτωση αλλαγής στον προβλεπόμενο χρόνο εξάντλησης, θα ακολουθήσει και άλλη ανακοίνωση. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο ΣΕΑΒ, στο support@heal-link.gr και 2310998210, και με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, στο scholarly@heal-link.gr και 2610969625.

Περισσότερα »

Νέος οδηγός από την Ομάδα Προσβασιμότητας του Σ.Ε.Α.Β.

Η Βιβλιοθήκη & το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της δυνατότητας Πρόσβασης στην AMELiB: Προσβάσιμη πολυτροπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για εντυποανάπηρους αναγνώστες,  θα ήθελε να σας ενημερώσει για την δημιουργία  από την ομάδα προσβασιμότητας AMELib/ΣΕΑΒ ενός ακόμα εγχειριδίου που απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και δίνει κατευθυντήριες οδηγίες στο πως δημιουργούμε ένα προσβάσιμο αρχείο παρουσιάσεων Power Point. Η δημιουργία προσβάσιμων αρχείων παρουσιάσεων (PowerPoint) για εντυποανάπηρους αναγνώστες , διασφαλίζει την πρόσβαση στο περιεχόμενο για το σύνολο του ακαδημαϊκού κοινού και εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή όλων χωρίς εξαιρέσεις. Οι χρήστες ενός αρχείου PowerPoint μπορεί να είναι και άτομα με οπτικές, ακουστικές, κινητικές αναπηρίες ή/και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα προσβάσιμο PowerPoint, καλό είναι να λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο τους τύπους των πληροφοριών που υπάρχουν στο αρχείο (κείμενο, εικόνα, πολυμέσα, και λοιπά), αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Κάποιες φορές το αρχείο θα παρουσιαστεί ζωντανά ή διαδικτυακά και άλλες φορές κάποιοι χρήστες θα επιλέξουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό από τον υπολογιστή τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία υποστηρικτικής τεχνολογίας, όπως είναι παραδείγματος χάρη κάποιο λογισμικό ανάγνωσης οθόνης. Για το λόγο αυτό, η ομάδα προσβασιμότητας AMELib/ΣΕΑΒ , σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, δημιούργησε ένα ειδικά μελετημένο  εγχειρίδιο  που απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και δίνει κατευθυντήριες οδηγίες στο πως δημιουργούμε ένα προσβάσιμο αρχείο παρουσιάσεων (Power Point). Οι οδηγίες αυτές συντάχτηκαν με σκοπό να αποτελέσουν ένα εργαλείο για  το διδακτικό/ ερευνητικό προσωπικό, ώστε οι παρουσιάσεις, είτε πρόκειται για  παράδοση μαθήματος, είτε παρουσίαση συνεδρίου να αποκτά περιεχόμενο προσβάσιμο  για όλους  και έχουν αναρτηθεί στη Σειρά εγχειριδίων: Πρωτογενής παραγωγή φιλικού περιεχομένου για όλους στην AMELib. https://amelib.seab.gr/archive/item/46703 Στο Παράρτημα της ΒΙΚΕΠ Καλαμάτας στον Αντικάλαμο,  λειτουργεί Γραφείο Εξυπηρέτησης Εντυποαναπήρων Χρηστών, που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για Πρόσβαση στην AMELiB: http://amelib.seab.gr/ μια πολυτροπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για εντυποανάπηρους αναγνώστες και συμμετέχει στην  ανάπτυξη και στον εμπλουτισμό της. Για την καλύτερη επεξήγηση του νέου οδηγού της Ομάδας Προσβασιμότητας του Σ.Ε.Α.Β. παρακαλώ μελετήστε τον και για τυχόν απορίες σας παρακαλούμε να απευθύνεστε στους συναδέλφους : Αλεβίζο Ιωάννη, Διαχειριστή Amelib, Βιβλιοθηκονόμο, τηλ.: 2721045196  &  e-mail.: i.alevizos@uop.gr Πιπέρη Αναστασία, , Βιβλιοθηκονόμο, τηλ.: 2721045319  &  e-mail.: a.piperi@uop.gr

Περισσότερα »

Δύο δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια της διαδικασίας δημοσίευσης μιας εργασίας από ΣΕΑΒ & Wiley

Στο πλαίσιο της συμφωνίας  Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) που έχει υπογράψει ο ΣΕΑΒ με τον εκδοτικό οίκο Wiley, πρόκειται να διεξαχθούν δύο δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια που αφορούν τη διαδικασία δημοσίευσης μιας εργασίας. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η αποσαφίνηση αυτής της διαδικασίας – από την επιλογή του περιοδικού και την υποβολή της εργασίας, μέχρι και την κάλυψη του κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ από τον ΣΕΑΒ – για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ερευνητικού δυναμικού των Μελών-Ιδρυμάτων του ΣΕΑΒ, τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, διάρκειας 2 ωρών το καθένα και φυσικά ίδιας θεματολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση είναι η εγγραφή. Σεμινάριο για τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και τη δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ στο πλαίσιο συμφωνίας του ΣΕΑΒ με τον Wiley Ομιλητές: Ιωσηφίνα Σαρρού, Mickaël Roullier.    21 Μαρτίου 2024, 10:00πμ – 12:00μμ (ώρα Ελλάδος). Σύνδεσμος εγγραφής: https://register.gotowebinar.com/register/2294624029066588503    16 Μαΐου 2024, 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ (ώρα Ελλάδος). Σύνδεσμος εγγραφής: https://register.gotowebinar.com/register/2142597854829047640   Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, στο scholarly@heal-link.gr και 2610969625. Πέραν των παραπάνω σεμιναρίων που διοργανώνει ο Wiley σε συνεργασία με τον ΣΕΑΒ, έχουν προγραμματιστεί ακόμη 6 σεμινάρια από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, διαφορετικής θεματικής το καθένα και ανεξάρτητα της σύναψης των συμφωνιών. Σημειώνονται παρακάτω τα σεμινάρια με κάποιες συνοπτικές πληροφορίες, για όποιον/α ενδιαφερόμενο/η. 1. The Open Access Advantage: How Open Access Improves Your Impact 6 Μαρτίου 2024, 4:00μμ (ώρα Ελλάδος) Σύνδεσμος εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/6535466765521752160 2. Unlocking the value of Wiley scientific journals: making the most out of Wiley Online Library 17 Απριλίου 2024, 4:00μμ (ώρα Ελλάδος) Σύνδεσμος εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/3404045554988275801 3. How Generative AI Changes Information Discovery 9 Μαΐου 2024, 5:00μμ (ώρα Ελλάδος) Σύνδεσμος εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/5043309640412809824 4. How Peer Review Makes You a Better Researcher 23 Μαϊου 2024, 5:00μμ (ώρα Ελλάδος) Σύνδεσμος εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/214874695778566239 5. Publish with Wiley: Scientific Writing Tips for Non-Native English Speakers 18 Ιουνίου 1014, 5:00μμ (ώρα Ελλάδος) Σύνδεσμος εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/3963512256122984798 6. Communicating Your Research Using Social Media 20 Ιουνίου 2024, 5:00μμ (ώρα Ελλάδος) Σύνδεσμος εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/6596903077786105688   Σχετικά Αρχεία : http://library.uop.gr/wp-content/uploads/2024/03/HEAL-Link-Wiley-Upcoming-Events-First-half-of-2024.pdf http://library.uop.gr/wp-content/uploads/2024/03/HEAL-Link-Wiley-Webinar-flyer-A4-Document-1.pdf http://library.uop.gr/wp-content/uploads/2024/03/HEAL-Link-Wiley-Webinar-March-21st-1.pdf http://library.uop.gr/wp-content/uploads/2024/03/HEAL-Link-Wiley-Webinar-May16th-1.pdf

Περισσότερα »

Επαναληπτικό webinar για την ορθή χρήση του λογισμικού λογοκλοπής TurnitIn Draft Coach μέσα από την πλατφόρμα Google Docs

Η Βιβλιοθήκη & το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει επαναληπτικό webinar για την ορθή χρήση του λογισμικού λογοκλοπής TurnitIn Draft Coach μέσα από την πλατφόρμα Google Docs που αφορά τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό ( xxxxx@go.uop.gr ). To webinar απευθείνεται κυρίως σε προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2024, στις 17:30μμ από τον κ.Δημητρακόπουλο Δημήτρη, Πληροφορικό ΒΙΚΕΠ, Ιδρυματικό Διαχειριστή της πλατφόρμας TurnitIn Για την συμμετοχή σας θα χρειαστεί να συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο μέσω της εφαρμογής Teams. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-le82zG7QwGfFKFNasm5MS2-opaYJtdlnsgzEvS2QKQ1%40thread.tacv2/1708934759680?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%222e6e231f-6815-4cb3-8096-856f147be34d%22%7d Microsoft Teams meeting Join on your computer, mobile app or room device Click here to join the meeting Meeting ID: 368 961 502 470 Passcode: nXeUhz Download Teams | Join on the web   Επίσης μπορείτε να συμμετέχετε στην ομάδα του Teams : “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” ακολουθώντας τον σύνδεσμο : Πληροφοριακή Παιδεία – Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου | General | Microsoft Teams Για οποιαδήποτε απορία σχετικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το e-librarian@go.uop.gr

Περισσότερα »

Webinar για την ορθή χρήση του λογισμικού λογοκλοπής TurnitIn Draft Coach μέσα από τα Google Docs

Η Βιβλιοθήκη & το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει webinar για την ορθή χρήση του λογισμικού λογοκλοπής TurnitIn Draft Coach μέσα από την πλατφόρμα Google Docs που αφορά τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό ( xxxxx@go.uop.gr ). To webinar απευθείνεται κυρίως σε προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές και θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2024, Τρίτη, 12:00 – 12:45, από τον κ.Δημητρακόπουλο Δημήτρη, Πληροφορικό ΒΙΚΕΠ, Ιδρυματικό Διαχειριστή της πλατφόρμας TurnitIn Για την συμμετοχή σας θα χρειαστεί να συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο μέσω της εφαρμογής Zoom. https://us05web.zoom.us/j/88386493935?pwd=TdxaQ1Fm4REkxXSB0jaFoIVvKmKbm8.1

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο