Παράρτημα Καλαμάτας – Αντικαλάμου

Νέος οδηγός από την Ομάδα Προσβασιμότητας του Σ.Ε.Α.Β.

Η Βιβλιοθήκη & το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της δυνατότητας Πρόσβασης στην AMELiB: Προσβάσιμη πολυτροπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για εντυποανάπηρους αναγνώστες,  θα ήθελε να σας ενημερώσει για την δημιουργία  από την ομάδα προσβασιμότητας AMELib/ΣΕΑΒ ενός ακόμα εγχειριδίου που απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και δίνει κατευθυντήριες οδηγίες στο πως δημιουργούμε ένα προσβάσιμο αρχείο παρουσιάσεων Power Point. Η δημιουργία προσβάσιμων αρχείων παρουσιάσεων (PowerPoint) για εντυποανάπηρους αναγνώστες , διασφαλίζει την πρόσβαση στο περιεχόμενο για το σύνολο του ακαδημαϊκού κοινού και εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή όλων χωρίς εξαιρέσεις. Οι χρήστες ενός αρχείου PowerPoint μπορεί να είναι και άτομα με οπτικές, ακουστικές, κινητικές αναπηρίες ή/και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα προσβάσιμο PowerPoint, καλό είναι να λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο τους τύπους των πληροφοριών που υπάρχουν στο αρχείο (κείμενο, εικόνα, πολυμέσα, και λοιπά), αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Κάποιες φορές το αρχείο θα παρουσιαστεί ζωντανά ή διαδικτυακά και άλλες φορές κάποιοι χρήστες θα επιλέξουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό από τον υπολογιστή τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία υποστηρικτικής τεχνολογίας, όπως είναι παραδείγματος χάρη κάποιο λογισμικό ανάγνωσης οθόνης. Για το λόγο αυτό, η ομάδα προσβασιμότητας AMELib/ΣΕΑΒ , σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, δημιούργησε ένα ειδικά μελετημένο  εγχειρίδιο  που απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και δίνει κατευθυντήριες οδηγίες στο πως δημιουργούμε ένα προσβάσιμο αρχείο παρουσιάσεων (Power Point). Οι οδηγίες αυτές συντάχτηκαν με σκοπό να αποτελέσουν ένα εργαλείο για  το διδακτικό/ ερευνητικό προσωπικό, ώστε οι παρουσιάσεις, είτε πρόκειται για  παράδοση μαθήματος, είτε παρουσίαση συνεδρίου να αποκτά περιεχόμενο προσβάσιμο  για όλους  και έχουν αναρτηθεί στη Σειρά εγχειριδίων: Πρωτογενής παραγωγή φιλικού περιεχομένου για όλους στην AMELib. https://amelib.seab.gr/archive/item/46703 Στο Παράρτημα της ΒΙΚΕΠ Καλαμάτας στον Αντικάλαμο,  λειτουργεί Γραφείο Εξυπηρέτησης Εντυποαναπήρων Χρηστών, που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για Πρόσβαση στην AMELiB: http://amelib.seab.gr/ μια πολυτροπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για εντυποανάπηρους αναγνώστες και συμμετέχει στην  ανάπτυξη και στον εμπλουτισμό της. Για την καλύτερη επεξήγηση του νέου οδηγού της Ομάδας Προσβασιμότητας του Σ.Ε.Α.Β. παρακαλώ μελετήστε τον και για τυχόν απορίες σας παρακαλούμε να απευθύνεστε στους συναδέλφους : Αλεβίζο Ιωάννη, Διαχειριστή Amelib, Βιβλιοθηκονόμο, τηλ.: 2721045196  &  e-mail.: i.alevizos@uop.gr Πιπέρη Αναστασία, , Βιβλιοθηκονόμο, τηλ.: 2721045319  &  e-mail.: a.piperi@uop.gr

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο