Εξυπηρέτηση Χρηστών

Ενημερωθείτε για τις Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες & Δυνατότητες που παρέχουμε στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Λογισμικό
Κειμενικής Ομοιότητας

TurnitIn Feedback Studio

Είναι μια διασυνδεδεμένη με το E-Class πλατφόρμα, που ελέγχει την κειμενική ομοιότητα των εργασιών και αξιολογεί τα ποσοστά λογοκλοπής.

TurnitIn DraftCoach

Είναι μια διασυνδεδεμένη πλατφόρμα, με τα online λογισμικά MS Office 365 & Google Suite η οποία ελέγχει την κειμενική ομοιότητα των εργασιών και αξιολογεί τα ποσοστά λογοκλοπής.

Σεμινάρια - Workshops

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, διοργανώνονται στα Παραρτήματα σεμινάρια εκπαίδευσης των χρηστών για την αποτελεσματική χρήση του πληροφοριακού εξοπλισμού των βιβλιοθηκών.

Σεμινάρια - Workshops

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, διοργανώνονται στα Παραρτήματα σεμινάρια εκπαίδευσης των χρηστών για την αποτελεσματική χρήση του πληροφοριακού εξοπλισμού των βιβλιοθηκών.

Webinars

Διοργανώνονται σε ετήσια βάση webinars για την εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση εργαλείων Κειμενικής Ομοιότητας και Βιβλιογραφικών Αναφορών και Προτύπων.

Λογισμικό Βιβλιογραφικών
Αναφορών - Παραπομπών

Βιβλιογραφία Μαθημάτων

Στα Παρατήματα υπάρχει διαθέσιμη όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία του Οδηγού Σπουδών αλλά και του E-Class ενώ επίσης προστίθενται νέοι τίτλοι συνεχώς.

Αναγνωστήρια - Αίθουσες Μελέτης

Τα αναγνωστήρια, οι αίθουσες μελέτης καθώς και οι κοινόχρηστοι Η/Υ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Υπηρεσίες  Προς ΜΕΛΗ

Υποστήριξη Μαθημάτων
Αναγνωστήρια - Μελέτη

Εκδηλώσεις

Οι χώροι της Βιβλιοθήκης μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να διατεθούν για Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις (π.χ. Ημέρα Καριέρας, Ακαδημαϊκά Σεμινάρια).

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Οι χώροι της Βιβλιοθήκης μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να είναι διαθέσιμοι για επίσκεψη από φορείς της Α' Βάθμιας & Β' Βάθμιας εκπαίδευσης.

Υπηρεσίες  Προς ΤΡΙΤΟΥΣ

Φιλοξενία Εκδηλώσεων
Εκπαιδευτικών Δράσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο