Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Βρείτε εδώ συγκεντρωμένες τις πιο συνήθεις ερωτήσεις...

ΒΙΚΕΠ (ακρωνύμιο), είναι η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και στο ευρύτερο κοινό για τη χρήση του υλικού της εντός του χώρου της.

Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ύστερα από εγγραφή τους.

Εάν είστε  φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες) η ακαδημαϊκή σας ταυτότητα θα χρησιμοποιείται σαν κάρτα βιβλιοθήκης.

Μόλις εκδοθεί πρέπει να περάσετε από τη βιβλιοθήκη για να συμπληρώσετε αίτηση εγγραφής νέου μέλους.

Για τα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εάν δεν υπάρχει ακαδημαϊκή ταυτότητά, η εγγραφή γίνεται με την αστυνομική σας ταυτότητα.

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπονται τρόφιμα, ποτά, τσιγάρα και η χρήση κινητών τηλεφώνων.

Εάν έχετε τσάντες, χαρτοφύλακες κλπ. πρέπει να τις αφήσετε σε σημείο που έχει υποδείξει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Πρέπει να σέβεστε το χώρο της βιβλιοθήκης (εξοπλισμό, έπιπλα και εγκαταστάσεις) και να συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις του προσωπικού.

Κατάλογος OPAC

Ο κατάλογος της ΒΙΚΕΠ είναι ηλεκτρονικός και διαθέσιμος στο διαδίκτυο  μέσω της ιστοσελίδας της.

 

On line ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων

Η ΒΙΚΕΠ δίνει στα μέλη της τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων. Πρόκειται για περιοδικά και βάσεις είτε ελεύθερης πρόσβασης, είτε μέσω συμβάσεων της με εκδότες.

Επίσης, η ΒΙΚΕΠ είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) δίνοντας σε όλα τα μέλη της τη δυνατότητα online πρόσβασης – από οποιοδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του Πανεπιστημίου – στα περιεχόμενα, τις περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα άρθρων διεθνών επιστημονικών ηλεκτρονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων.

Πληροφορίες για τροποποιήσεις ωραρίων, εκδηλώσεων και υπόλοιπων νέων θα βρείτε στην κεντρική σελίδα της ΒΙΚΕΠ.

Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε φορητό Η/Υ στο χώρο της  Βιβλιοθήκης όπου υπάρχει ελεύθερο WiFi μέσω δικτύου Eduroam

Τα παραρτήματα των βιβλιοθηκών ανά περιόδους οργανώνουν σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας.

Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά από τις ανακοινώσεις της Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε να κάνετε δωρεά εάν το υλικό είναι σε καλή κατάσταση και σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου.

Οι δωρεές γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης αφού αναζητήσουν τα βιβλία πρώτα μέσω του ηλεκτρονικού Καταλόγου Βιβλιοθήκης-OPAC (http://opac.library.uop.gr/) και εν συνεχεία στα ράφια της Βιβλιοθήκης, μπορούν να τα δανειστούν με επίδειξη της κάρτας μέλους τους ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Η ποσότητα και η χρονική διάρκεια του δανεισμού καθορίζεται ανάλογα με την ιδιότητα κάθε χρήστη.

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτητές ERASMUS

3 τεκμήρια7 ημέρες
Φοιτητές μεταπτυχιακοί, φοιτητές μεταδιδακτορικοί, υποψήφιοι διδάκτορες10 τεκμήρια15 ημέρες
Μέλη ΔΕΠ και λοιπές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού15 τεκμήρια10 ημέρες
Υπόλοιπο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό5 τεκμήρια

15 ημέρες

Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός υλικού σε τρίτο πρόσωπο.

Όλες οι κατηγορίες χρηστών έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν το δανεισμό του υλικού για δύο επιπλέον φορές, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο μέλος.

Μετά την ανανέωση ο ίδιος χρήστης μπορεί να δανειστεί το ίδιο τεκμήριο αφού περάσουν 3 ημέρες.

Για την ανανέωση πρέπει να προσκομίζεται το τεκμήριο στη Βιβλιοθήκη πριν, ή την ημέρα της επιστροφής του.

Αυτό σημαίνει ότι είστε υποχρεωμένοι να επιστρέψετε το βιβλίο διότι είναι εκπρόθεσμο ή  κάποιος άλλος χρήστης έχει κάνει κράτηση αυτού.

Κράτηση βιβλίου μπορείτε να κάνετε μόνο όταν τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν είναι δανεισμένα ύστερα από αίτηση στη βιβλιοθήκη σας. Όταν επιστραφεί το υλικό για το οποίο έχει γίνει κράτηση το προσωπικό της βιβλιοθήκης σας ειδοποιεί μέχρι πότε μπορείτε να το παραλάβετε. Εφόσον δεν παραλάβετε το βιβλίο μέσα στην καθορισμένη περίοδο η κράτηση ακυρώνεται.

Ο αριθμός των ζητούμενων προς κράτηση βιβλίων δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50% των συνολικών τεκμηρίων που δικαιούται να δανειστεί κάθε μέλος ανάλογα με την ιδιότητά του.

Προβλέπονται κυρώσεις για τις εκπρόθεσμες επιστροφές υλικού σύμφωνα με τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης. Γενικά προσπαθήστε να μην καθυστερείτε υλικό διότι μπορεί να είναι απαραίτητο για κάποιον συνάδελφό σας.

Εάν χάσετε ή φθείρετε υλικό της Βιβλιοθήκης που έχετε δανειστεί  θα πρέπει να το αντικαταστήσετε ύστερα από συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Η ΒΙΚΕΠ είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) (https://www.heal-link.gr/) δίνοντας σε όλα τα μέλη της τη δυνατότητα online πρόσβασης στα περιεχόμενα και πλήρη κείμενα άρθρων διεθνών επιστημονικών ηλεκτρονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες αναζήτησης της HEAL-Link γίνεται μέσω των IP διευθύνσεων του δικτύου του Πανεπιστημίου.

Αρχικά ελέγξτε την πρόσβασή σας. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full text) συνδρομητικών περιοδικών είναι εφικτή:

  • Εντός του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή κ.λ.π. είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του
  • Εκτός του Πανεπιστημίου, μέσω VPN (για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας)

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε μη πρόσβαση σε ένα περιοδικό που είχατε πρόσβαση στο παρελθόν ανατρέξτε στις σχετικές ανακοινώσεις στον ιστότοπο της HEAL-Link (https://www.heal-link.gr/)

Διαδανεισμός είναι η υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ζητήσει από άλλη βιβλιοθήκη τεκμήρια που δεν υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη του.

Η ΒΙΚΕΠ είναι μέλος του Συστήματος Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων που δεν ανήκουν στη συλλογή της από άλλες Βιβλιοθήκες καθώς επίσης και τη δυνατότητα διαδανεισμού από άλλα Παραρτήματά της.

Για τον διαδανεισμό τεκμηρίων θα πρέπει να συμπληρώσετε αίτηση διαδανεισμού στη βιβλιοθήκη σας.

Η ΒΙΚΕΠ δε χρεώνει την υπηρεσία διαδανεισμού. Οι χρεώσεις που επιβαρύνουν τους χρήστες αφορούν τα έξοδα αποστολής, αναπαραγωγής ή δικτύων. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εκ των προτέρων για την εκάστοτε χρέωση και το υλικό παραγγέλλεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του.

Ναι, μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη βιβλιοθήκη σας.

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://amitos.library.uop.gr/xmlui/)  περιέχει την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πρόκειται για ψηφιακό αποθετήριο που δίνει πρόσβαση σε όλες τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν υποβληθεί σε όλα τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύ κοινό.

Στην κεντρική ιστοσελίδα του «ΑΜΗΤΟΣ» (https://amitos.library.uop.gr/xmlui/)   υπάρχει οδηγός που αναλυτικά τη διαδικασία κατάθεσης μιας Μεταπτυχιακής ή Διδακτορικής διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Αμητός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

*Πριν ξεκινήσετε την ηλεκτρονική κατάθεση, επιβεβαιώστε ότι μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έχει παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  Εάν  δεν  έχετε  ενεργοποιήσει  το  ιδρυματικό  email  σας δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην κατάθεση της εργασίας σας.

Η ΒΙΚΕΠ μπορεί να δεχθεί συγγράμματα που λάβατε λανθασμένα μέσω του συστήματος «Εύδοξος» εφόσον δεν έχει αρκετά αντίτυπα στη συλλογή της και τα βιβλία είναι σε άριστη κατάσταση. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σας για να σας καθοδηγήσει.

Για να επιστρέψετε συγγράμματα που λάβατε λανθασμένα μέσω της πλατφόρμας «Εύδοξος» θα πρέπει να έχετε μαζί σας το βιβλίο και την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.

Πριν την επιστροφή του βιβλίου θα πρέπει να έχετε συνεννοηθεί με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο