Παράρτημα Καλαμάτας – Αντικαλάμου

Αντικάλαμος, Καλαμάτα, ΤΚ24100
27210 45195 27210 45196
lib.afa@uop.gr
08:30 – 18:30

Πληροφορίες Παραρτήματος

ΝΑΙ
180 Θέσεις
25
ΝΑΙ
30.000
1600 τ.μ.

Το Παράρτημα Καλαμάτας στον Αντικάλαμο στεγάζεται σε διώρoφο ανεξάρτητο κτίριο, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και διαθέτει 2 αναγνωστήρια, εκτυπωτική μονάδα και Γραφείο Εξυπηρέτησης Εντυποαναπήρων Χρηστών.

Η συλλογή αποτελείται από βιβλία σχετικά των επιστημονικών αντικειμένων των τμημάτων και περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό, επιστημονικά και λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά, πτυχιακές εργασίες και άλλο έντυπο – ηλεκτρονικό υλικό. Σημαντικό μέρος της αποτελεί το εποπτικό υλικό διδασκαλίας, όπως βιντεοταινίες, slides, albums, πολυμέσα, προβολείς διαφανειών κ.λπ.

Στο Παράρτημα υπάρχουν κοινόχρηστοι Η/Υ από τους οποίους οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά και βάσεις δεδομένων.

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Εντυποαναπήρων Χρηστών, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου», συμμετέχει στην  ανάπτυξη και στον εμπλουτισμού της πολυμορφικής ψηφιακής βιβλιοθήκης ελεγχόμενης πρόσβασης AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library): http://amelib.seab.gr/

Η Εκτυπωτική μονάδα βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης προσφέροντας υπηρεσίες για την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού έργου και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος .

Εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών των Τμημάτων:

Γεωπονίας • Επιστήμης Διατροφής Και Διαιτολογίας • Επιστήμης Και Τεχνολογίας Τροφίμων •
Λογιστικής Και Χρηματοοικονομικής • Λογοθεραπείας • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Μετάβαση στο περιεχόμενο