Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collectιon

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΑΒ έχει υπογράψει σύμβαση (https://www.heal-link.gr/συνεργατικά-σχήματα/) για την πρόσβαση όλων των Πανεπιστημίων στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection*. Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση IP διευθύνσεων των Πανεπιστημίων. Για τεχνικά ζητήματα μπορείτε να απευθύνεστε στο support@heal-link.gr ή στο 2310998210. *JSTOR Essential Collection Η JSTOR Essential Collection περιέχει 681 βασικά περιοδικά σε 45 […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο