Πρόσβαση όλων των Πανεπιστημίων στη νομική βάση *Westlaw UK Academic

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΑΒ έχει υπογράψει ετήσια σύμβαση (https://www.heal-link.gr/συνεργατικά-σχήματα/) για την πρόσβαση όλων των Πανεπιστημίων στη νομική βάση *Westlaw UK Academic (προγενέστερα γνωστή ως «Westlaw International»). Ο έλεγχος της πρόσβασης θα γίνεται με αναγνώριση IP διευθύνσεων των Πανεπιστημίων μέχρι τις 31/07/2024 και από 01/08/2024 μέσω Ιδρυματικού λογαριασμού (SSO). Για τεχνικά ζητήματα μπορείτε να απευθύνεστε […]

Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collectιon

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΑΒ έχει υπογράψει σύμβαση (https://www.heal-link.gr/συνεργατικά-σχήματα/) για την πρόσβαση όλων των Πανεπιστημίων στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection*. Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση IP διευθύνσεων των Πανεπιστημίων. Για τεχνικά ζητήματα μπορείτε να απευθύνεστε στο support@heal-link.gr ή στο 2310998210. *JSTOR Essential Collection Η JSTOR Essential Collection περιέχει 681 βασικά περιοδικά σε 45 […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο